Buộc thôi việc cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng

Cuộc họp Hội đồng kỷ luật cô V.T.N.H diễn ra vào chiều 27.12.
Cuộc họp Hội đồng kỷ luật cô V.T.N.H diễn ra vào chiều 27.12.
Cuộc họp Hội đồng kỷ luật cô V.T.N.H diễn ra vào chiều 27.12.
Lên top