Bức xúc vì lạm thu, phụ huynh đòi đuổi hiệu trưởng, giải tán ban đại diện cha mẹ học sinh

Mức dự thu của nhà trường mà phụ huynh cho là quá cao.
Mức dự thu của nhà trường mà phụ huynh cho là quá cao.
Mức dự thu của nhà trường mà phụ huynh cho là quá cao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top