Bức thư xúc động của phụ huynh gửi tới 2 thầy giáo dũng cảm

Thầy giáo đã dũng cảm lao xuống dòng nước sâu để cứu được nam sinh lên bờ.
Thầy giáo đã dũng cảm lao xuống dòng nước sâu để cứu được nam sinh lên bờ.
Thầy giáo đã dũng cảm lao xuống dòng nước sâu để cứu được nam sinh lên bờ.
Lên top