Bỏ xếp loại học sinh giỏi-khá và hàng loạt điểm mới trong đánh giá học sinh

Thông tư mới trong việc đánh giá học sinh được cho là sẽ khắc phục "bệnh thành tích" trong giáo dục, hướng tới học thật, thi thật dựa trên năng lực của người học. Ảnh minh họa: DAN
Thông tư mới trong việc đánh giá học sinh được cho là sẽ khắc phục "bệnh thành tích" trong giáo dục, hướng tới học thật, thi thật dựa trên năng lực của người học. Ảnh minh họa: DAN
Thông tư mới trong việc đánh giá học sinh được cho là sẽ khắc phục "bệnh thành tích" trong giáo dục, hướng tới học thật, thi thật dựa trên năng lực của người học. Ảnh minh họa: DAN
Lên top