Bỏ xếp loại hạnh kiểm với học sinh THCS và THPT

Từ 5.9.2021, sẽ không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ 5.9.2021, sẽ không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ 5.9.2021, sẽ không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top