"Bỏ xếp loại hạnh kiểm là nhân văn"

Nhiều giáo viên cho rằng, bỏ xếp loại hạnh kiểm là quy định đúng đắn, nhân văn vì trường học không phải là nơi "kết án" học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên cho rằng, bỏ xếp loại hạnh kiểm là quy định đúng đắn, nhân văn vì trường học không phải là nơi "kết án" học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên cho rằng, bỏ xếp loại hạnh kiểm là quy định đúng đắn, nhân văn vì trường học không phải là nơi "kết án" học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top