Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Lên top