Bỏ "vết đen" trong sổ học bạ: Sẽ không ghi các hình thức kỷ luật học sinh

Bộ GD và ĐT đang hướng tới giáo dục tích cực bằng cách tạo cơ hội nhiều hơn cho học sinh vi phạm kỷ luật, trong đó có việc không ghi các hình thức kỷ luật vào học bạ.  Ảnh M.B
Bộ GD và ĐT đang hướng tới giáo dục tích cực bằng cách tạo cơ hội nhiều hơn cho học sinh vi phạm kỷ luật, trong đó có việc không ghi các hình thức kỷ luật vào học bạ. Ảnh M.B
Bộ GD và ĐT đang hướng tới giáo dục tích cực bằng cách tạo cơ hội nhiều hơn cho học sinh vi phạm kỷ luật, trong đó có việc không ghi các hình thức kỷ luật vào học bạ. Ảnh M.B
Lên top