Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát tất cả các bộ sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội và cử tri về một số vấn đề liên quan đến giáo dục. Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội và cử tri về một số vấn đề liên quan đến giáo dục. Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội và cử tri về một số vấn đề liên quan đến giáo dục. Ảnh chụp màn hình
Lên top