Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tìm cách để học sinh yêu thích môn Lịch sử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, các giải pháp nâng cao vị thế môn Lịch sử sẽ được thực hiện tới từng địa phương, để ngay trong năm học tới sẽ có chuyển biến rõ nét đối với môn Lịch sử.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, các giải pháp nâng cao vị thế môn Lịch sử sẽ được thực hiện tới từng địa phương, để ngay trong năm học tới sẽ có chuyển biến rõ nét đối với môn Lịch sử.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, các giải pháp nâng cao vị thế môn Lịch sử sẽ được thực hiện tới từng địa phương, để ngay trong năm học tới sẽ có chuyển biến rõ nét đối với môn Lịch sử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top