Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi, chúc mừng các nguyên Bộ trưởng GDĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi, chúc mừng GS Trần Hồng Quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi, chúc mừng GS Trần Hồng Quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi, chúc mừng GS Trần Hồng Quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lên top