Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tân sinh viên cần tích cực học tập, rèn kỹ năng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khai giảng Học viện Tòa án.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khai giảng Học viện Tòa án.