Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.
Lên top