Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về giáo dục VN tại diễn đàn thế giới

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Diễn đàn giáo dục thế giới.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Diễn đàn giáo dục thế giới.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Diễn đàn giáo dục thế giới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top