Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Năng lực đội ngũ hiệu trưởng rất có vấn đề”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: QH)
Lên top