Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Muốn có giáo dục tốt, phải có thầy cô tốt

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định giáo viên quyết định thành bại của chương trình mới.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định giáo viên quyết định thành bại của chương trình mới.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định giáo viên quyết định thành bại của chương trình mới.
Lên top