Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng Ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An

Lên top