Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hướng tới không còn công chức, viên chức trong giáo viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời cử tri (Ảnh: TTTT Bộ)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời cử tri (Ảnh: TTTT Bộ)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời cử tri (Ảnh: TTTT Bộ)
Lên top