Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ dạy học online

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xem xét hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ để phục vụ việc dạy học online trên cả nước.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xem xét hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ để phục vụ việc dạy học online trên cả nước.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xem xét hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ để phục vụ việc dạy học online trên cả nước.
Lên top