Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục là chìa khóa cho phát triển bền vững

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019.
Lên top