Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo nóng: Quán triệt từng giáo viên, học sinh phải giữ SGK để sử dụng bền

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ quán triệt giáo viên phải nhắc nhở học sinh giữ gìn, không viết, vẽ vào sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ quán triệt giáo viên phải nhắc nhở học sinh giữ gìn, không viết, vẽ vào sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ quán triệt giáo viên phải nhắc nhở học sinh giữ gìn, không viết, vẽ vào sách giáo khoa.
Lên top