Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo khẩn trương rà soát coi thi, chấm thi trên toàn quốc