Bộ trưởng Nhạ đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến gian lận thi cử

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh không chấp nhận những cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh đứng trong hàng ngũ của ngành.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh không chấp nhận những cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh đứng trong hàng ngũ của ngành.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh không chấp nhận những cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh đứng trong hàng ngũ của ngành.
Lên top