Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tôi sẽ làm hết sức vì ngành và phát triển ngành

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Lên top