Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu giải pháp để học thật, thi thật, nhân tài thật

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ hành động vì một nền giáo dục thực chất.   Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ hành động vì một nền giáo dục thực chất. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ hành động vì một nền giáo dục thực chất. Ảnh: Thế Đại
Lên top