Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Mỗi trường học là một pháo đài chống dịch

Lên top