Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Hỗ trợ học sinh lúc này là chăm lo cho tương lai

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn thể thầy và trò ngành Giáo dục sẽ nỗ lực dạy thật tốt, học thật tốt để đáp lại tấm lòng của Thủ tướng và toàn thể xã hội.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn thể thầy và trò ngành Giáo dục sẽ nỗ lực dạy thật tốt, học thật tốt để đáp lại tấm lòng của Thủ tướng và toàn thể xã hội.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn thể thầy và trò ngành Giáo dục sẽ nỗ lực dạy thật tốt, học thật tốt để đáp lại tấm lòng của Thủ tướng và toàn thể xã hội.
Lên top