Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Hà Nội nên xem xét cho học sinh đi học lại

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn - đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. ẢNH: THANH HẢI
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn - đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. ẢNH: THANH HẢI
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn - đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. ẢNH: THANH HẢI
Lên top