Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên thí sinh bình tĩnh, làm bài thi tốt

Lên top