Bộ trưởng GDĐT: Trường ĐH chất lượng kém, không cải thiện được thì đóng cửa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh yếu tố chất lượng trong phát triển giáo dục đại học.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh yếu tố chất lượng trong phát triển giáo dục đại học.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh yếu tố chất lượng trong phát triển giáo dục đại học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top