Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen cho quán quân Olympia Nguyễn Thị Thu Hằng

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho Nguyễn Thị Thu Hằng.
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho Nguyễn Thị Thu Hằng.
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho Nguyễn Thị Thu Hằng.
Lên top