Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về việc phòng chống cơn bão số 12

Bão số 12 đang hoạt động rất mạnh trên biển Đông.
Bão số 12 đang hoạt động rất mạnh trên biển Đông.
Bão số 12 đang hoạt động rất mạnh trên biển Đông.
Lên top