Bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên công khai giá bán

Cánh Diều đang là bộ sách có giá cao nhất trong 5 bộ sách giáo khoa mới.
Cánh Diều đang là bộ sách có giá cao nhất trong 5 bộ sách giáo khoa mới.
Cánh Diều đang là bộ sách có giá cao nhất trong 5 bộ sách giáo khoa mới.
Lên top