Bộ Nội vụ sẽ “gỡ rối” bất cập liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GDĐT để "gỡ" những bất cập liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GDĐT để "gỡ" những bất cập liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GDĐT để "gỡ" những bất cập liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Lên top