Bộ Nội vụ có công văn yêu cầu tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Lên top