Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Huyện xử lý chậm, giáo viên kêu cứu

Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Lên top