Bổ nhiệm GS, PGS: Liệu ai bị "đánh trượt" khi mà tiêu chuẩn GS còn thấp hơn tiến sĩ?

Nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng ngay quy định mới về việc công nhận đạt chuẩn GS, PGS, để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.
Nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng ngay quy định mới về việc công nhận đạt chuẩn GS, PGS, để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.