Bổ nhiệm GS, PGS: Liệu ai bị "đánh trượt" khi mà tiêu chuẩn GS còn thấp hơn tiến sĩ?

Nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng ngay quy định mới về việc công nhận đạt chuẩn GS, PGS, để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.
Nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng ngay quy định mới về việc công nhận đạt chuẩn GS, PGS, để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.
Nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng ngay quy định mới về việc công nhận đạt chuẩn GS, PGS, để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top