Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ lùi kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - trong một sự kiện tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - trong một sự kiện tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - trong một sự kiện tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.
Lên top