Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về việc sách giáo khoa chỉ dùng một lần

Những cuốn sách bài tập chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ gây lãng phí. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Những cuốn sách bài tập chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ gây lãng phí. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Những cuốn sách bài tập chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ gây lãng phí. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top