Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo chương trình môn Ngoại ngữ mới

Toàn cảnh họp báo công bố chương trình các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Toàn cảnh họp báo công bố chương trình các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Toàn cảnh họp báo công bố chương trình các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top