Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về tài liệu đọc thơ theo ô vuông, tam giác

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Lên top