Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận Học viện Múa cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh

Phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam kêu cứu về vấn đề bằng cấp. Ảnh: Kim Nhung
Phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam kêu cứu về vấn đề bằng cấp. Ảnh: Kim Nhung
Phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam kêu cứu về vấn đề bằng cấp. Ảnh: Kim Nhung
Lên top