Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

PGS. TS Nguyễn Thu Thủy được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Ảnh: PV
PGS. TS Nguyễn Thu Thủy được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Ảnh: PV
PGS. TS Nguyễn Thu Thủy được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Ảnh: PV
Lên top