Bộ Giáo dục siết việc chạy đua “cấp vét” chứng chỉ ngoại ngữ

Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Lên top