Bộ Giáo dục lên tiếng về thông tin rà soát lại kết quả thi của Học viện An ninh Nhân dân