Bộ Giáo dục lên tiếng công tác chuẩn bị đề thi THPT Quốc gia 2017