Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Điều kiện để đón học sinh trở lại trường là phải đảm bảo trường lớp sạch sẽ, đã được khử khuẩn.
Điều kiện để đón học sinh trở lại trường là phải đảm bảo trường lớp sạch sẽ, đã được khử khuẩn.
Điều kiện để đón học sinh trở lại trường là phải đảm bảo trường lớp sạch sẽ, đã được khử khuẩn.
Lên top