Bộ Giáo dục-Đào tạo lên tiếng về công văn giả mạo việc giới hạn tác phẩm thi vào lớp 10