Bộ GDĐT yêu cầu trường ĐH lên phương án dự phòng công tác tuyển sinh 2021

Buổi bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp theo hình thức online của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Buổi bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp theo hình thức online của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Buổi bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp theo hình thức online của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Lên top