Bộ GDĐT yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh

Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: H.L
Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: H.L
Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: H.L
Lên top